Tjenester & Priser

Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2024 – 30. juni 2025

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlagetKroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt179/301
Sykebesøk på dagtid/kveld240/384
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk56/41
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud 64
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver64
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 62
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlagetKroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen127
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.75
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.113
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.161
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.219
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist193/313
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad